Svařování

Svařujeme manuálně i roboticky.  Využíváme technologie TIG, MIG, MAG a technologie bodového odporového svařování (metoda 21 podle ISO 4063).

Zaměstnáváme odborně způsobilé, normou certifikované svářeče dle normy 9606 a odborně způsobilé operátory svařovacích robotů dle ČSN EN ISO 14732.

Disponujeme svářečským dozorem (ČSN EN ISO 14731) a pracovníky NDT dle normy EN ISO 9712 VT (Visual Testing) level 2, MT (Magnetic Testing) level 2, PT (Penetrant Testing) level 2.

Společnost VVM – IPSO s.r.o. je certifikována normou 3834-2.

Průmyslový 6ti-osý svařovací robot Panasonic, typ TL-2000WGH3

velikost pracoviště 7 000 mm
hmotnost svařence 2 000 kg

Průmyslový 4-osý svařovací robot Panasonic,typ TL-1800WGH3

velikost pracoviště 3000 mm
hmotnost svařence 500 kg

Robotické zařízení CoWelder Migatronic UR10/Sigma Select 400 Synergic MIG MAG

ruční svářečky Fronius, Lorch, MigaTronic,....

PNEUMATICKÁ BODOVÁ SVÁŘEČKA WBP 100 - JESVA

řídící systém ULB 4.5
jmenovitý výkon 100 kVA
pro nízkouhlíkovou ocel síly od 2x 0,5 mm do 2x 5 mm
software pro archivaci svařovacích parametrů PRULB typ WBP 100.06

Fotky výrobků

Objednat

Další zaměření